Zjazd Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie

Czerwiec 2018 roku – udział w Zjeździe Absolwentów Liceum Pedagogicznego w Krotoszynie. W auli w czasie oficjalnych uroczystości wygłaszałam własne wiersze.

Projekty stron www